OMSORG OM - VÄRLDSKULTURMUSEET

Tillsammans med bland andra koreografen Minna Elif Wendin och skådespelaren Peter Carlstedt utforskade vi temat i omSorg om.  Under hösten 2021 jobbade vi på Världskulturmuseet i Göteborg och visade vårt arbete tillsammans med konst av Hans Carbe och samtal med Ia Mårtensson Astvik, traumautbildad gestaltterapeut och leg psykoterapeut. Hur kan vi hantera de trauman som uppstått hos såväl patienter som personal under pandemin? Och är kärlek en praktisk kunskap i mötet med en annan människa?


omSorg om

2020 arbetade jag deltid på ett äldreboende för att försörja mig. Det sammanföll med en längtan att komma vidare som regissör och skådis. (och människa). Det var precis när pandemin bröt ut– och påverkade mig djupt.

I det rituella, repetetiva och till synes vardagliga arbetet i omsorgen ryms kärlek, sorg och drama. Vi kommer alla någon gång, behöva lägga vårt liv i en annans händer. Vi gjorde det när vi var barn och sannolikheten är stor att det händer igen på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariationer.
Men hur påverkas vi i en relation där ena parten är personal inom omsorgen? Här finns ömhet och respekt, men också inslag av våld, ambivalens och etisk stress. Jag är intresserad av djupt personliga erfarenheter av arbete inom vård/omsorg under pandemin, men genom det personliga synliggöra konturen av ett större sammanhang, -strukturen kring omsorgsarbete behöver förändras.


MELLAN_RUM, Premiär 27 maj 2022, därefter Tiny Festival #5, 4 juni

Som en del av Com.Fusion - ett paraply för deltagarbaserad konst inom Vgr har vi utforskat temat och byggt performancen/monologen Mellan_Rum, av kulturarbetare i omsorgen om omsorgsarbetare i kulturen.


På scen: Karin Blixt med Lars Andersson, Rörelse: Minna Elif Wendin, Öga: Tina Lenne, Musik: Björn Knutsson

Skapad av: Kultuarbetare i omsorgen och omsorgsarbetare i kulturen.

Med stöd av: Com.Fusion, Abf


ÄNGEL

Vi samarbetar även med Kommunal Väst som förmedlar kontakten till flera av dem som arbetade under pandemin. Pjäsen Ängel? som handlar om deras erfarenheter.

Med stöd av Göteborgs Stad, Dramatikerstödet

Med stöd av Dramatikerförbundet, Byggnads Kulturstipendium, Göteborgs Kulturnämnd

I samarbete med Världskulturmuséet

Glad och stolt byggnads kulturstipendiat 2021! #@byggnads

Medverkande: regi/manus, Karin Blixt i samarbete med ensemblen: Peter Carlstedt, Minna Elif Wendin

Musik: Björn Knutsson

Dramaturgi: Petra Revenue

Konst: Hans Carbe