ActAnatomy

karin@stollarbollar.se


Workshopen ActAnatomy  är en verktygslåda för scenkonstnären där vi tar hjälp av kunskap om hur kroppen funkar. Målet är spontanitet i nuet, att hålla oss fria från skador och att känna tillit till vår egen förmåga.

ActAnatomy är uppbyggd av praktiska övningar som på ett enkelt sätt hjälper scenkonstnären vidare i sitt fysiska arbete. Kroppens uttryck, dina egna tankemönster, idéer och din närvaro i rummet; alla delar påverkar varandra.

En ActAnatomy work-shop kan pågå en dag eller en vecka beroende på grupp och intresse.

Kontakta mig om du vill veta mer.

karin@stollarbollar.se

- Hur påverkas balansen av gravitation?

- Hur hittar vi till känslan av helhet på scenen där vi inte fastnar i att detaljstyra kroppsdelar, men ändå jobbar exakt och med precision?

- Din intention påverkar ditt uttryck och din upplevelse. Hur kan du använda intentionen som ett verktyg för text och rörelse?

ACTANATOMY PÅ VETENSKAPSFESTIVALEN

Kroppsvågor - om rytm i rörelse och andning

En interaktiv föreläsning om kroppens rytm vid gång och andning, och varför det är viktigt.

Välkommen till Stadsbiblioteket 21 april.

Vetenskapsfestivalens program är gratis för allmänheten.

Foto: Christian Berven, Expanded Tiny Festival 4.0

Foto, Bea Berggren

En stor inspirationskälla är den kanadensiske föreläsaren David Gorman, författare till flera böcker om anatomi/fysiologi, bl.a. ”The Body Moveable”..