ActAnatomy

blixtkarin@gmail.com


Workshopen ActAnatomy  är en verktygslåda för att jobba självständigt på scenen där vi tar hjälp av kunskap om hur kroppen funkar. Målet är spontanitet i nuet, att hålla oss fria från skador och känna tillit till vår egen förmåga.

Jag utvecklade ActAnatomy för att jag ibland saknade förståelse för varför något funkade eller kändes bra på scenen, vilket gjorde att det blev svårt att göra om. Hur kan jag återfinna något som jag inte vet hur jag hittade?

ActAnatomy är uppbyggd av både teori och praktiska övningar. Och kanske kommer du, som jag, bli överraskad och fashinerad över hur fantastiskt snillrikt allt sitter ihop, din uppkoppling till nuet, förhållande till rummet, gravitationen och dina egna tankemönster.

En ActAnatomy work-shop kan pågå en dag eller en vecka beroende på omständigheterna, grupp och intresse. Kontakta mig om du är intresserad av att veta mer.

blixtkarin@gmail.com

ACTANATOMY PÅ VETENSKAPSFESTIVALEN

Kroppsvågor - om rytm i rörelse och andning

En interaktiv föreläsning om kroppens rytm vid gång och andning, och varför det är viktigt.

Välkommen till Stadsbiblioteket 21 april.

Vetenskapsfestivalens program är gratis för allmänheten.

- Hur kan vi ha tillgång till hela kroppen och samtidigt undvika skador? Hur påverkas balansen av olika perspektiv på gravitation?

- Hur hittar vi till känslan av helhet på scenen där vi inte fastnar i att detaljstyra kroppsdelar, men ändå jobbar exakt och med precision?

- Din intention kommer att påverka hela ditt uttryck och din egen upplevelse. Hur kan du slipa det som verktyg för text och rörelse?

Foto, Bea Berggren

En stor inspirationskälla är den kanadensiske föreläsaren David Gorman, författare till flera böcker om anatomi/fysiologi, bl.a. ”The Body Moveable”..


Foto: Christian Berven, Expanded Tiny Festival 4.0