ActAnatomy

blixtkarin@gmail.com


Workshopen ActAnatomy  bidrar med verktyg för att jobba självständigt på scenen. Ett borrande i frågan vad funkar för mig, och vad funkar inte?

Målet är att vara spontanitet i nuet, hålla oss fria från skador och att hitta tillit till vår egen förmåga.

 Jag utvecklade den för att jag är intresserad av hur anatomi och fysiologi kan användas i scenkonst - och ibland är förståelse för hur, och varför, något jag saknat mitt i många fantastiska, kreativa sammanhang.

Men på scen har vi ingen nytta av fakta som stannar på pappret, den måste vara tillgänglig för oss ”på golvet”. Därför är ActAnatomy är uppbyggd av både teori och praktiska övningar. Men kanske kommer du, som jag, gripas av en känsla av vördnad, över hur fantastiskt snillrikt allt sitter ihop, din uppkoppling till nuet, förhållande till rummet, jorden, gravitationen, atmosfären....

ActAnatomy utgår från respekt för hur vi är byggda och hur vi funkar, frågor som leder arbetet är:

- Hur kan vi ha tillgång till hela kroppen och samtidigt undvika skador? Hur påverkas balansen av olika perspektiv på gravitation?

- Hur hittar vi till känslan av helhet på scenen där vi inte fastnar i att detaljstyra kroppsdelar, men ändå jobbar exakt och med precision?

- Din intention kommer att påverka hela ditt uttryck och din egen upplevelse. Hur kan du slipa det som verktyg för text och rörelse?

Foto, Bea Berggren

En stor inspirationskälla är den kanadensiske föreläsaren David Gorman, författare till flera böcker om anatomi/fysiologi, bl.a. ”The Body Moveable”..

En ActAnatomy work-shop kan pågå en dag eller en vecka beroende på omständigheterna, grupp och intresse. Kontakta mig om du är intresserad av att veta mer.

blixtkarin@gmail.com

Foto: Christian Berven, Expanded Tiny Festival 4.0